OBLAST INTERNA MEDICINA

Obuhvata kliničke preglede:

    - Specijaliste interne medicine

  - Subspecijaliste kardiologije

- Subspecijaliste nefrologije

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

Ultrazvučni pregledi:

- Ultrazvuk srca (color dopler)

- Ultrazvuk abdomena

- Ultrazvuk štitaste žlezde

- Dolper krvnih sudova

Holter monitoring srčanog rada

Holter krvnog pritiska(automatsko ambulatorno merenje krvnog pritiska)

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA


OBLAST PEDIJATRIJE

Obuhvata kliničke preglede  specijaliste pedijatrije

Interna medicina

Dr Vladan Veljković
Dr Verica Pajić

tel: +381 12 555 550; +381 12 555 454; mob: +381 66 8 555 550; 

fax: 012/555-474

Kosančićeva 41, Požarevac, Srbija

©2018 by Poliklinika "Specijalistički centar"