Disfunkcionalno krvarenje iz materice

Disfunkcionalno krvarenje iz materice je obično bezbolno. Najčešće se javlja kod devojčica koje su tek počele da dobijaju mesečne cikluse, kod žena koje se približavaju menopauzi, ili kao posledica stresa i bolesti.

Šta je disfunkcionalno krvarenje?

Disfunkcionalno krvarenje je vaginalno krvarenje koje se javlja u nepravilnim intervalima i nepredvidivo je po intenzitetu i trajanju

Ukoliko imate ovakva krvarenja, odmah se javite svom ginekologu